fbpx
Економіка

Державне мито на території України: платники, об’єкт оподаткування, порядок сплати!

Відповідно до ст.1 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 №7-93 “Про державне мито” із змінами та доповненнями платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.

 Так, об’єктом справляння державного мита є:

 •  вчинення нотаріальних дій державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних депутатів, а також за видачу дублікатів нотаріально засвідчених документів;
 •  державна реєстрація актів цивільного стану, а також повторна видача громадянам свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану та свідоцтв у зв’язку із зміною і поновленням актових записів цивільного стану; видача документів на право виїзду за кордон і про запрошення в Україну осіб з інших країн, за продовження строку їх дії та за внесення змін до цих документів;
 •  продовження строку дії візи для в’їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію (перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства);
 •  видача або продовження строку дії посвідки на проживання в Україні іноземцям та особам без громадянства;
 •  оформлення віз для в’їзду в Україну, транзитного проїзду через її територію, а також із заяв про прийняття до громадянства України або про вихід з громадянства України;
 •  видача нового зразка паспорта громадянина України (крім обміну нині діючого паспорта на паспорт нового зразка);
 •  оформлення нового зразка паспорта громадянина України для поїздки за кордон;
 •  видача громадянам України закордонного паспорта на право виїзду за кордон або продовження строку його дії;
 •  прописку громадян або реєстрацію місця проживання;
 •  за видачу дозволів на право полювання та рибальства;
 •  операції з емісії цінних паперів, крім облігацій державних та місцевих позик, та з видачі приватизаційних паперів;
 •  реєстрацію деривативів;
 •  операції з об’єктами нерухомого майна, що здійснюються на товарних біржах, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України;
 •  проведення прилюдних торгів (аукціону, тендеру) об’єктами нерухомого майна, крім операцій з примусового відчуження такого майна у випадках, передбачених законами України;
 •  видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об’єкти інтелектуальної власності, а також за дії, пов’язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин;
 •  державну реєстрацію права власності на нерухоме майно;
 •  державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно.

 Акцентуємо увагу, що державне мито сплачується готівкою, митними марками і шляхом перерахувань з рахунку платника в кредитній установі. Порядок сплати державного мита встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

 Разом з тим, державне мито підлягає поверненню частково або повністю у випадках:

 1.  внесення мита в більшому розмірі, ніж передбачено чинним законодавством;
 2.  відмови державних нотаріальних контор або виконавчих комітетів міських, селищних і сільських Рад народних депутатів у вчиненні нотаріальних дій.

 ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві звертає увагу на те, що платники державного мита несуть відповідальність за правильність його стягнення, а також за своєчасність і повноту зарахування до бюджету, передбачену законодавством.

 В разі несвоєчасного або наповного зарахування державного мита до бюджету справляються пеня та штрафи відповідно до закону.

  За матеріалами: ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві

Читайте також: